Kunst-en eten

Voedsel verbindt

‘Eten is een manier om in leven te blijven. Het is een sociaal bindmiddel. Een genot en een noodzakelijk kwaad. Wat veel mensen niet weten, is dat eten ook een kunstvorm kan zijn, die vele bijzondere variaties kent. De kracht van eten: het is onderdeel van ons leven en als geen ander middel in staat om grenzen te overschrijden. Iedereen weet iets van eten, we doen het allemaal, daarom maakt het kunst waar voedsel aan te pas komt toegankelijk’ (vrij naar Dérogée, 2007).

Kenmerkend voor voedselkunst in de 21e eeuw is dat het interdisciplinair is en belangrijke thema’s aan de kaak stelt. Via voedsel en voedselbeleving maak je tijdens onze lessen kennis met hedendaagse thema’s zoals vergankelijkheid, migratie, voedselverspilling en massaconsumptie.

Neem contact met ons op voor vragen en tarieven op maat.

Doel: Meer bewustwording creëren over hoe je met eten omgaat en wat voor invloed eten op ons als mens kan hebben.
Door: associëren, concept denken en het vormgeven van hedendaagse thema’s.
Vakoverstijgende samenwerking o.a. mogelijk met: geschiedenis, maatschappijleer, koken, rekenen, en…