Onze visie

Kunst levert een wezenlijke bijdrage aan de algemene ontwikkeling en vaardigheden van (jonge) mensen. Kunstonderwijs helpt bij het vormen van een bredere blik op de samenleving. In onze visie vragen maatschappelijke kwesties om een multidisciplinaire en vakoverstijgende aanpak.

Kunsteducatie leert je mogelijkheden herkennen en gebruiken. Door het stimuleren van creatieve processen komen leerlingen vaak tot nieuwe inzichten en door samen te werken leren ze van elkaar.

Kunst-en is ontstaan uit onze gezamenlijke visie dat kunst mensen verbindt en voorbereidt op de toekomst. Met onze vakoverstijgende projecten en workshops brengen we leerlingen op een actieve manier in aanraking met maatschappelijke thema’s. We sluiten daarbij aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Ons doel is om de leerlingen bewust te maken van hun eigen plek binnen onze samenleving, dit doen we door het stimuleren van verbeeldingskracht en creativiteit.

Onze visie op leren: vijf vanzelfsprekendheden
Dit is hoe wij naar leerprocessen kijken en aankijken tegen wat kunst kan betekenen.

1. Kunst-en onderzoek
Moeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar steekt draagt bij aan het kunnen analyseren, beschouwen of maken van kunst. Om een kunstles succesvol te laten verlopen zijn technische vaardigheden niet per se nodig: kunst maken gebeurt in je hoofd en verbeelding.

2. Kunst-en experiment
Door uit te proberen, kom je tot nieuwe ontdekkingen. Goed of fout bestaat niet, want iedereen heeft zijn eigen ideeën en opvattingen. Deze zijn allemaal even waardevol.

3. Kunst-en proces
Tijdens het proces krijgt het werk vorm. Wij werken niet met een vast omkadert eindresultaat. De weg ernaartoe vinden wij belangrijker. Elk eindresultaat is uniek.

4. Kunst-en samenwerken
Samen sta je sterk. Door te leren van elkaars vaardigheden, kennis en cultuur, kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

5. Kunst-en reflectie
Door naar een passende presentatievorm te zoeken, wordt terugkijken op het proces een verrassend en zinvol moment.

Heb je een vraag?